Om mindfulness

Hvad er åben opmærksomhed?

Mindfulness meditation bruger især åben opmærksomhed

Åben opmærksomhed

Åben opmærksomhed (engelsk open awareness eller open presence) er at lade sanseindtryk, tanker eller følelser være til stede uden styring eller filter.

Brugen af en vis grad af åben opmærksomhed er centralt i mindfulness og gør det muligt både at observere indtryk uden at påvirke dem.

Med åben opmærksomhed tager man imod alle indtryk på én gang
Med åben opmærksomhed tager man imod alle indtryk på én gang

Åben opmærksomhed er karakteristisk for mindfulness

Oprindelsen til mindfulness opstod da man begyndte at anvende åben opmærksomhed i meditationer som supplement til den fokuserede opmærksomhed som man allerede anvendte. Det er særligt denne åbne opmærksomhed som er karakteristisk for mindfulness.

Åben opmærksomhed er opmærksomhed uden filter

Vi modtager hele tiden indtryk i vores oplevelse af nuet. Sanseindtryk af den ydre verden og også vores indre tanke- og føleverden.

Den åbne opmærksomhed handler om at lade de mange indtryk være til stede i oplevelsen uden indgriben.

I den helt ekstreme version af åben opmærksomhed er der intet filter - og alle indtryk bemærkes helt uden man forsøger at styre hvor opmærksomheden søger hen.

I praksis vil den åbne opmærksomhed dog ofte være rettet mod en del af oplevelsen, f.eks. kroppen, lyde eller tankerne. Dvs der er et overordnet “filter” på - men indtryk der passer i denne kategori er man til gengæld åben overfor.

Åben opmærksomhed er opmærksomhed uden modstand

Det vigtigste ved åben opmærksomhed er at man ikke “gør” noget ved de indtryk man observerer.

Indtryk dukker op i opmærksomheden, er til stede og passerer ud af opmærksomheden helt af sig selv.

Med den åbne opmærksomhed gør man sig selv til et passivt vidne - eller neutral observatør.

Man har ingen modstand, dvs man forsøger ikke at stritte imod eller fokusere væk. Hvis der dukker noget op i opmærksomheden, observerer man det bare.

Samtidig forsøger man heller ikke at holde opmærksomheden fast på noget, men lader indtrykket være til stede og forsvinde af sig selv.

Det er forudsætningerne for neutral observation

Kombination med fokuseret opmærksomhed

I mindfulness bruger man sjældent den helt rene form for åben opmærksomhed. Som regel kombinerer man åben opmærksomhed med fokuseret opmærksomhed.

Den åbne opmærksomhed kan være som det felt, hvor indtryk dukker op. Bagefter kan den fokuserede opmærksomhed anvendes til at “zoome ind” på enkelte indtryk.

Det kan også være omvendt - at den fokuserede opmærksomhed er primær - og så er den åbne opmærksomhed i baggrunden, så man observerer indtryk i periferien af opmærksomheden. På denne måde træner man bla at udvide spændet for hvor opmærksomheden går til.

Åben opmærksomhed svarer til at zoome ud

På denne måde kan man sige at åben opmærksomhed svarer til at zoome ud og observere flere forskellige indtryk (både sanseindtryk, tanker og følelser) på én gang uden at fokusere skarpt på noget.

Prøv øvelsen zoom ind og zoom ud

Du kan prøve afprøve en kropslig udgave af at fokusere og defokusere opmærksomheden i mindfulness øvelsen zoom ind og zoom ud.

Lær mindfulness på et rigtigt kursus

Mindfulness er både teori og praksis. Det vil forandre dit liv, hvis du bruger mindfulness i hverdagen. Du lærer bedst mindfulness i et kursusforløb i samspil med andre og med personlig feedback.

Du kan tage Mindful Nu mindfulness kurset som kursus i Aarhus eller tage det som videokursus med mulighed for personlig opfølgning undervejs. Som noget nyt kan Mindful Nu afholdes på din virksomhed.

2