Om mindfulness

Hvad er mindful opmærksomhed?

- det er bevidst fokuseret og åben opmærksomhed brugt til at sanse i nuet

Mindful opmærksomhed

Mindful opmærksomhed er den evne, man træner i mindfulness meditationer. Det er evnen til at bevidst og neutralt at observere sine sanser, tanker og følelser i nuet.

Mindful opmærksomhed er kombinationen af fokuseret og åben opmærksomhed og bevidst observation af sanser, tanker og følelser
Mindful opmærksomhed er kombinationen af fokuseret og åben opmærksomhed og bevidst observation af sanser, tanker og følelser

Mindfulness er træning af mindful opmærksomhed

Ligesom konditionstræning har til formål at øge din kondi til daglig, er grunden til at du træner mindfulness træning at det øger din evne til at være mindful opmærksom helt generelt.

Så hvad er mindful opmærksomhed?

Mindfulness benytter sig af forskellige typer af opmærksomhed og fokus.

Fokuseret opmærksomhed svarer til at koncentrere sig om detaljer, at holde fokus fast, men uden at anstrenge sig.

Åben opmærksomhed er at lade opmærksomheden være ufokuseret og lade detaljerne passere.

Man observerer, hvad der sker lige nu i sanser, tanker og følelser med en helt særlig neutral og passiv holdning.

Det er den bevidste styring af alt dette i kombination, der udgør mindful opmærksomhed og dermed definerer hvad man egentlig laver i mindfulness meditation.

Hvilken fordel giver mindful opmærksomhed?

Mindful opmærksomhed øger bevidstheden om hvad der sker i nuet. Man bliver bedre i stand til at skifte perspektiv og dermed foretage mere bevidste valg overfor sine tanker, sanser og følelser. Det kaldes også decentrering og hænger sammen med opfattelsen af jeg'et eller selvet. Den del af os, der oplever det hele.

Prøv øvelsen hvad du hører

Alle mindfulness øvelser træner dig i at bruge mindful opmærksom, men bare for at tage ét eksempel kan du f.eks. lave øvelsen Hvad du hører, fordi den handler om at være ekstra opmærksom på lyde omkring dig. Den øvelse sætter gang i din hjernes naturlige evne til at være “på vagt” og derfor kan den være nem at komme igang med.

Vær mindful opmærksom i hverdagen

Men prøv i øvrigt også at indføre mindful opmærksomhed i din hverdag, bare engang i mellem. Vær bevidst, vær opmærksom og observér hvad der sker i nuet.

Det kan gøres på få sekunder - eller trækkes ud over flere minutter. Det kan gøres alle steder og i alle situationer som ikke kræver din fulde opmærksomhed. Dermed kan du også læse at du IKKE skal begynde at lave mindfulness øvelser mens du fører bil, har ansvar for at holde opsyn med andre eller betjener farlige maskiner.

Lær mindfulness på et rigtigt kursus

Mindfulness er både teori og praksis. Det vil forandre dit liv, hvis du bruger mindfulness i hverdagen. Du lærer bedst mindfulness i et kursusforløb i samspil med andre og med personlig feedback.

Du kan tage Mindful Nu mindfulness kurset som kursus i Aarhus eller tage det som videokursus med mulighed for personlig opfølgning undervejs. Som noget nyt kan Mindful Nu afholdes på din virksomhed.

2