Om mindfulness

Sanseindtryk i nuet?

Mindfulness meditation handler om at opleve sanseindtryk i nuet

Sanser, tanker og følelser i mindfulness

I mindfulness er man opmærksom og observerer neutralt hvad der sker i nuet med sanserne, tanker og følelserne.

I mindfulness observerer man de fem sanser, balancesansen, sans for krop og rum samt tanker og følelser
I mindfulness observerer man de fem sanser, balancesansen, sans for krop og rum samt tanker og følelser

Sanser og tanker i nuet

Vi modtager hele tiden sanseindtryk fra kroppen samtidig med at vi har tanker og følelser.

Sanserne kommer både fra den ydre verden og oplevelsen af vores krop indefra. Vi tænker og føler.

Sanser

Vi har sanserne

  • synssans
  • høresans
  • følesans
  • lugtesans
  • smagssans
  • interoception - den “indre følesans”
  • balancesans
  • proprioception - rumlig sans og placering af kroppens lemmer i rummet

Tanker og sindet

Vi tænker. Vi tænker på samme måde som vores sanser.

Vi tænker især i billeder og lyde. Samtaler med andre og samtaler med os selv. Løse ord og sætninger.

Vi kan også forestille os lugte, smage, berøring osv i vores tanker. Forestillinger om havet, rutsjebaner, tunneler eller en åben mark kan stimulere balancesans og rumlig sans.

Tankerne opstår i bevidstheden som igen kan underinddeles i opmærksomheden.

Det er opmærksomheden, vi træner med mindfulness.

Følelser

Følelser er et samspil mellem sindet og kroppen. Nogle har meget svært ved at skelne mellem tanker og følelser.

“Jeg er bare så glad” - er det en tanke eller en følelse?

“Jeg er bekymret” - tanke eller følelse?

“Jeg har ondt i maven” - er det en følelse eller er det en fysisk fornemmelse i maven?

Det smelter sammen. Måske er følelser en fortolkning af kroppens sanser kombineret med tænkning?

Mindfulness meditation træner evnen til at være til stede i nuet og mærke sanser, tanker og følelser
Mindfulness meditation træner evnen til at være til stede i nuet og mærke sanser, tanker og følelser

Hvad sker der i nuet?

I mindfulness trænes opmærksomheden til at observere alt hvad der sker i nuet. Oplevelsen af sanser, tanker og følelser.

Vi træner evnen til at være til stede og faktisk være opmærksomme på hvad der sker. Vi træner evnen til at observere og beskrive.

Vi træner evnen til at opleve det intenst med vores fulde fokus.

Vi træner evnen til at gøre det imens det sker.

Alt dette definerer evnen eller færdigheden mindful opmærksomhed.

Det gør at vi får mere ud af livet! Det gør at vi bliver mere opmærksomme på omverdenen. Mere opmærksomme på os selv.

Og klogere på begge dele.

Lær mindfulness på et rigtigt kursus

Mindfulness er både teori og praksis. Det vil forandre dit liv, hvis du bruger mindfulness i hverdagen. Du lærer bedst mindfulness i et kursusforløb i samspil med andre og med personlig feedback.

Du kan tage Mindful Nu mindfulness kurset som kursus i Aarhus eller tage det som videokursus med mulighed for personlig opfølgning undervejs. Som noget nyt kan Mindful Nu afholdes på din virksomhed.

2