Om mindfulness

Tankerne myldrer og tankerne vandrer?

Bliv ikke frustreret, når tankerne vandrer væk i mindfulness

Tankerne myldrer - tankerne vandrer

Tankemylder og tankevandring er helt almindeligt i mindfulness meditation. Tankerne svirrer, koncentrationen svigter og man tænker pludselig på alt muligt andet. Mange opgiver mindfulness på grund af det, men det er helt naturligt. Løsningen er at være neutral og ikke-dømmende overfor tankevandring og tankemylder.
Tankemylder og at tankerne vandrer er helt normalt i mindfulness meditation
Tankemylder og at tankerne vandrer er helt normalt i mindfulness meditation

Tankemylder - tankespin

Vores hjerner tænker hele tiden - selv når vi sover. Faktisk foregår der tankeaktivitet selv når vi er allermest rolige.

Nogle gange føles det som om tankerne myldrer, tankerne spinner. Som om der er flere tanker end ellers. I alle mulige retninger.

Hvis du har tankemylder, kan du lave forskellige mindfulness øvelser. De vil ofte kunne hjælpe på tankemylderet. Men ikke som nogle tror: ved at stoppe tankerne.

Man kan ikke bremse tankerne. Man kan ikke stoppe tanker. Man kan ikke forhindre dem i at dukke op. Det var netop den erkendelse, der satte mindfulness-bevægelsen igang for flere årtusinder siden.

Lad tankerne være … som skyer

Istedet handler det om at lade tankerne være. Åben opmærksomhed blev opfundet.

Det der gør tankemylder ubehageligt er ofte at man forsøger at kontrollere tankerne.

I mindfulness observerer man sine tanker neutralt - lader dem være uden kontrol.

En god metafor er at betragte tanker som skyer der driver væk. Der kan endda være tordenvejr - men uanset hvad, lader man tankerne være … tanker.

Du kan afprøve øvelsen tanker som skyer for at afprøve åben opmærksomhed overfor tanker.

I mindfulness lader man tankerne være - betragter dem blot, uden at kontrollere dem
I mindfulness lader man tankerne være - betragter dem blot, uden at kontrollere dem

Styring af opmærksomheden - ikke tankerne

Man kan ikke kontrollere tankerne. Men man kan kontrollere opmærksomhed og fokus.

Du oplever det, der er i opmærksomheden. Det der ikke er i fokus i opmærksomheden, er i baggrunden. I mindfulness styrker man den naturlige evne til at styre fokus og opmærksomhed så den bliver endnu stærkere.

Tankerne vandrer altid i mindfulness

Når man laver mindfulness øvelser har man altid et fokusområde som det drejer sig om. Det kan være kroppen, det kan være synet eller hørelsen. Det kan være detaljer eller helheder.

Man styrer opmærksomheden åbent eller fokuserer ind på detaljer.

Vores opmærksomhed kan styres - men har også sit eget liv. Det er meningen. Vores opmærksomhed kan blive fanget af noget. Vigtigt eller uvigtigt.

Din hjerne glemmer simpelthen, at den er igang med at meditere - og pludselig har du tænkt på hvad du skal i weekenden, eller tænkt på hvorfor noget skete, eller bare dagdrømt….

Når vi i mindfulness opdager, at opmærksomheden er smuttet, så styrer vi den tilbage til det vi gerne vil.

Tankevandring sker for selv de mennesker, der har mediteret i mange år. Det er en helt naturlig hjerne, der gør det. Alligevel træner vi at blive bevidste om det.

Dét er mindfulness. Det er mindful opmærksomhed. At træne sin bevidsthed i at opdage at opmærksomheden vandrer. Tankerne vandrer.

Opgiv ikke mindfulness fordi tankerne vandrer!

Mange opgiver desværre mindfulness fordi de forventer at kunne stoppe tanker eller kontrollere opmærksomheden 100%. Det er svært. Men det er netop derfor, vi træner det!

Sammenlign med fysisk træning

Du kan sammenligne det med fysisk træning. Ingen ville forvente at kunne få en god kondi uden at blive forpustet, svede eller få ondt i musklerne. Ingen kan forvente at have en god kondi eller stor styrke uden at have trænet først.

Hvordan klarer jeg så tankevandring i mindfulness?

Nøglen er accept, neutral og ikke-dømmende observation af tankevandring

Det vigtigste i mindfulness er at være neutral, accepterende og ikke-dømmende.

Det er netop denne indstilling, der “redder” dig fra tankevandring.

Vid at tankevandring er helt naturligt.

Vid at tankevandring er ligesom at blive forpustet mentalt - men det er også det der giver dig bedre kondi og større mentale muskler.

Observér hver gang der er tankevandring. Forhold dig helt neutralt til det. Styr blidt opmærksomheden tilbage til mindfulness-øvelsen.

Acceptér det som en helt naturlig ting.

Hvis du bliver frustreret over tankevandring - så vend din opmærksomhed kortvarigt mod frustrationstankerne. Vær også neutral overfor frustrationen. Og vend så din opmærksomhed til mindfulness-øvelsen!

Gentag.

Lær mindfulness på et rigtigt kursus

Mindfulness er både teori og praksis. Det vil forandre dit liv, hvis du bruger mindfulness i hverdagen. Du lærer bedst mindfulness i et kursusforløb i samspil med andre og med personlig feedback.

Du kan tage Mindful Nu mindfulness kurset som kursus i Aarhus eller tage det som videokursus med mulighed for personlig opfølgning undervejs. Som noget nyt kan Mindful Nu afholdes på din virksomhed.

2