Om mindfulness

Neutral, ikke-dømmende observation

Det vigtigste element i mindfulness er at være neutral og ikke-dømmende overfor oplevelsen

Neutral og ikke-dømmende observation

I mindfulness meditation er det ekstremt vigtigt at have en neutral indstilling overfor det man observerer. Man er ikke-dømmende og observerer blot hvad der sker i nuet med accept og åbenhed. At være neutral er både intentionen, målet og samtidig en evne, man træner.
Det vigtigste i mindfulness er at være neutral, ikke-dømmende og accepterende overfor sine sanseindtryk, tanker og følelser
Det vigtigste i mindfulness er at være neutral, ikke-dømmende og accepterende overfor sine sanseindtryk, tanker og følelser

Neutralitet er essentielt i mindfulness

Mindfulness handler om at observere nuet. I nuet er en oplevelse af sanseindtryk, tanker og følelser.

Når man laver mindfulness meditationer, bruger man sin fulde opmærksomhed og lægger måske mærke til mere, opdager nye detaljer og mærker tydeligere efter. Man bliver også mere klar over hvad man tænker, mærker og føler.

Det kan godt gå galt, hvis man ikke gør det rigtigt.

Man kan både opdage tanker, man ikke synes om. Mærke ubehag eller smerte i kroppen. Mærke negative følelser. Det kan give anledning til flere tanker, mere ubehag og flere negative følelser.

Derfor er neutral, ikke-dømmende observation absolut nødvendigt. Man kan beskrive det på flere måder.

Neutral observation

At være neutral betyder at man forholder sig tørt, uden følelser, uden holdninger og yderligere tanker.

Ikke-dømmende indstilling

At være ikke-dømmende vil sige at man ikke har nogen mening om det. Man kan jo godt have holdninger til etik, moral, rigtigt, forkert, hvad man bør, ikke bør. Det er fint. Det er menneskeskabt. Det fungerer i samfundet.

Mens man laver en mindfulness-øvelse lægger man imidlertid sine overbevisninger på hylden og er ikke-dømmende overfor alt hvad der dukker op.

Accept

Det handler om at acceptere det der er. Accept i denne forstand betyder ikke at man kan lide det eller billiger det, men at man accepterer tilstedeværelsen i nuet.

Åbenhed

Man kan sige at neutraliteten kommer af en åbenhed overfor det, der dukker op. Ingen modstand.

Læg dommeren i dig til side - vær ikke-dømmende og neutral i mindfulness
Læg dommeren i dig til side - vær ikke-dømmende og neutral i mindfulness

Balance

En god måde at beskrive det på er at du ikke forsøger at skubbe oplevelsen væk, ikke forsøger at holde den fast. Du er i balance. I ligevægt.

Det er svært at være helt neutral - men øv dig!

At forholde dig åbent, accepterende, ikke-dømmende, neutralt kan være svært!

I princippet kunne det faktisk i sig selv gøre én frustreret over at man ikke kan det! Husk altid at mindfulness er noget du øver.

Så hav intentionen om at være neutralt observerende. Gør det så godt du kan.

Lær mindfulness på et rigtigt kursus

Mindfulness er både teori og praksis. Det vil forandre dit liv, hvis du bruger mindfulness i hverdagen. Du lærer bedst mindfulness i et kursusforløb i samspil med andre og med personlig feedback.

Du kan tage Mindful Nu mindfulness kurset som kursus i Aarhus eller tage det som videokursus med mulighed for personlig opfølgning undervejs. Som noget nyt kan Mindful Nu afholdes på din virksomhed.

2