Mindfulness-øvelser

Tanker som skyer

En mindfulness øvelse hvor du med åben opmærksomhed lader tankerne være som skyer på himlen

Mindfulness øvelse - tanker som skyer

En mindfulness øvelse der træner dig i at være åbent opmærksom overfor tankerne og lade dem passere uhindret forbi, ligesom skyer på himlen. Den kan både bruges ved tankemylder og når er ikke er så mange tanker.
Tanker som skyer - få overblik over tankerne som om du svæver over skyerne
Tanker som skyer - få overblik over tankerne som om du svæver over skyerne

Observer tankerne og lad dem passere - som skyer på himlen

Fokusområde: Sindet — tankerne

Formål: træner åben opmærksomhed og neutral, ikke-dømmende observation overfor tanker

Det skal ikke være anstrengende

NB: det er vigtigt, at du ikke anstrenger dig for at kontrollere tankerne.

Du behøver ikke koncentrere dig om at fange alle tankerne. Det er lidt som at kigge ud af vinduet i et tog. Man når ikke at fange alle detaljerne.

Lad tankerne passere

Observér blot tankerne uden at stoppe, kontrollere eller undertrykke dem.

De dukker op af sig selv.
De er der et stykke tid.
De forsvinder af sig selv.

Du har altså ingen intention om at styre dem. Du observerer bare.

Det er åben opmærksomhed, en af de vigtigste ting i mindfulness.

Det skal være åbent, accepterende og ikke-dømmende

Det er meningen at du skal observere helt neutralt.

Du er passivt observerende og fortolker ikke og dømmer ikke tankerne. De skal ikke give anledning til reflektion - ikke flere tanker!

Tanker som skyer

Sid, stå eller lig ned.
Du kan have åbne eller lukkede øjne.
Vend opmærksomheden indad - i dine egne tanker.
Måske er der mange tanker.
Måske er der ikke så mange.

Vend opmærksomheden mod tankerne som om du så mod skyerne på himlen.
Du ser skyerne på himlen uden at fokusere på en enkelt sky.
Måske er der blå himmel imellem nogle af skyerne - men du bemærker himlen, ikke detaljerne.

Lad tankerne passere - som om det er skyer der passerer over himlen.
Lad opmærksomheden på samme måde observere at der er tanker - eller pauser mellem tankerne.
Selvom der er mange skyer på himlen, er himlen der stadig.

Måske fanges opmærksomheden af en tanke, ligesom blikket kan falde på en enkelt sky på himlen. Som om du zoomede ind.
Lad tanken være i opmærksomheden kortvarigt, og lad så opmærksomheden være fri til at opdage andre tanker. Som om du zoomede ud igen.

Du lægger igen mærke til tankerne.
Lad tankerne dukke op af sig selv.
Lad dem passere af sig selv.

På et tidspunkt kan du måske få fornemmelsen at du betragter skyerne fra oven - som en tankestrøm.
Du er adskilt fra tankerne.
Du er observatør til dem.
Bemærk dem og lad dem passere.

Gentag.


Tankevandring

På nogle tidspunkter bliver du sikkert grebet af en tanke - din hjerne forfølger tanken og det bliver til en tankerække … og lige pludselig opdager du at du har glemt at du er midt i en øvelse.

Det er godt. Når du opdager det, bliver du bevidst. Du træner og bruger din mindfulde opmærksomhed. Det er meningen. Tankevandring er normalt! Vend blidt tilbage til øvelsen igen.

Lær mindfulness på et rigtigt kursus

Mindfulness er både teori og praksis. Det vil forandre dit liv, hvis du bruger mindfulness i hverdagen. Du lærer bedst mindfulness i et kursusforløb i samspil med andre og med personlig feedback.

Du kan tage Mindful Nu mindfulness kurset som kursus i Aarhus eller tage det som videokursus med mulighed for personlig opfølgning undervejs. Som noget nyt kan Mindful Nu afholdes på din virksomhed.